Ogolnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


W związku z wdrożeniem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu elektronicznego systemu naboru i recenzowania artykułów „SENIR”, proces wydawniczy przebiegać będzie zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl.

Logowania do systemu „SENIR” można dokonać bezpośrednio ze strony http://review.ue.wroc.pl.
Po zalogowaniu w zakładce "Moje artykuły" należy wybrać opcję "Zgłoś artykuł" i z listy dostępnych czasopism wybrać pozycję: PN QUO VADIS Rachunkowości? Dalej prosimy postępować wg wskazówek umieszczonych na kolejnych ekranach.

Prosimy o zwrócenie uwagi na objętość zgłaszanego artykułu. Wydawnictwo przyjmuje górny próg w postaci 21 tys. znaków ze spacjami, przy czym objętość artykułu powinna wynosić nie mniej niż 20 tys. znaków ze spacjami. W przypadku przekroczenia progu 21 tys. znaków zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł za każde przekroczenie o tysiąc znaków powyżej limitu (np. za artykuł o objętości 21 000 – 21 999 znaków dopłata wyniesie 50 zł, dla przedziału 22 000 – 22 999 znaków dopłata wyniesie 100 zł itd.).