Ogolnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Wyrażamy pragnienie, aby problematyka poruszana w nadsyłanych referatach koncentrowała się wokół następujących problemów:

  1) Teoria rachunkowości,
  2) Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości,
  3) Perspektywy rozwoju sprawozdawczości finansowej,
  4) Wyzwania stojące przed analizą finansową,
  5) Rachunkowość finansowa i wycena – kierunki rozwoju,
  6) Audyt wewnętrzny, ład korporacyjny i rewizja finansowa,
  7) Trendy w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej
       i controllingu, 
  8) Obszary badań naukowych w rachunkowości,
  9) Etyczne dylematy w rachunkowości w kontekście globalizacji,
10) Rola specjalistów z zakresu rachunkowości – kierunki zmian,
11) Systemy informatyczne w rachunkowości,
12) Edukacja w zakresie rachunkowości.